Partners

De stichting Colours of Impact wil samenwerken met een netwerk van professionals die bereid zijn om op verschillende manieren zich in te zetten voor de stichting. Deze professionals mogen het logo van Colours of Impact gebruiken in hun communicatiemiddelen. De mensen in het netwerk worden gevraagd uit te kijken naar andere professionals en deze betrekken in het werk van Colours of Impact.

Hoe kun je participeren?
Door je expertise beschikbaar te stellen voor de stichting en te participeren in projecten sponsoring van concrete projecten in het kader van MVO je op te geven voor het business network via het contactformulier mee te doen met de themabijeenkomsten (zie hiervoor de agenda) ons uit te nodigen voor een inspirerende workshop of lezing.

Deze partners gingen u voor

Dankzij de onderstaande partners kunnen we werkelijk impact maken.

Buy one, give one

De stichting COI heeft met ondernemers overeenkomsten gesloten, zodat overheden en bedrijven maatschappelijk verantwoord in kunnen kopen. Wanneer je diensten inkoopt bij een van de aangesloten ondernemingen worden ook mensen uit hun uitzichtloze situatie begeleid. U mag zelf aangeven naar welke stad uw voorkeur uit gaat.

Wij willen met het principe van ´buy one, give one´  de doelstelling van de stichting dichter bij brengen. Praktisch betekent dat bijvoorbeeld dat gezinnen en personen in moeilijke omstandigheden, coaching en begeleiding ontvangen, zonder dat hen dat geld kost.

Wanneer een bedrijf of instelling met het kwakiteitslabel van de stichting een professionel  inhuurt, garanderen we dat op kosten van het bedrijf voor hetzelfde aantal uren iemand die vastgelopen is in zijn/haar leven  naar zelfstandigheid begeleid. Hiermee zijn we gestart in 2014. We hopen het komende jaar voor 100 uren coaching of begeleiding op maat te kunnen aanbieden aan gezinnen en personen die zijn vast gelopen in hun leven.

De volgende bedrijven hebben zich inmiddels bereid verklaard hierin te participeren: Keek Your Change, voor teamontwikkeling en training Walker Coaching, voor talentontwikkeling en motivatietraining