Project

De training Financieel Fit aan de slag met je Talent bestaat uit twee blokken.

Tijdens het eerste blok maken we de doelgroep bewust van hun gedrag ten aanzien van financiën en van benodigde gedragsverandering hierin. Ook krijgen ze administratieve inzichten en vaardigheden. Dit met als doel hun financiële zelfredzaamheid te vergroten en te verbeteren.

In het tweede aansluitende blok helpen we de doelgroep ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan in het leven én wat ze kunnen en graag willen. Dit met als doel hun sociale redzaamheid te vergroten.

Financieel Fit aan de slag met je Talent!

De training is een combinatie van onderwijs in financiën, empowerment en Life coaching.

De deelnemers worden uitgedaagd om én met hun financiën aan de slag te gaan en te werken aan hun toekomst. Ze leren kiezen vanuit hun hart, vinden zo hun plek in de wereld en zet je stappen naar economische en sociale zelfstandigheid.

 

 

 

Reacties deelnemers:

“Door de trainingen ben ik gemotiveerd om een opleiding te gaan volgen die bij me past.”

“Ontdek je talent heeft mij goed geholpen om naar mezelf te kijken en anders om te gaan met mijn verantwoordelijkheden over geld.”

“Door het volgen van de training heb ik een goed overzicht over mijn financiën en weet precies wat ik moet doen. Er blijft nu geld over voor leuke dingen. En ik reageer op tijd op brieven van instanties.”