Project

Help2Build

Het project Help2Build biedt gezinnen weer perspectief door ze te helpen op te bouwen. Financieel, relationeel, emotioneel, opvoeding, business en maatschappelijk.

Gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven of op een andere manier zijn vastgelopen helpen we in hun primaire levensbehoefte te voorzien en uit het sociaal isolement te halen. Vervolgens trainen we ze

zelf een leven op te bouwen waarbij ze weer zelfvoorzienend zijn.
Vandaar de projectnaam Help2Build.

Keukentafelgesprek