Project

Impact Academy

Het project Impact Academy is erop gericht de deelnemers financieel onafhankelijk en zelfredzaam te maken, vanuit hun talent. De deelnemers worden aangespoord om aan hun eigen ontwikkeling te werken en hierdoor hun kracht te (her)ontdekken en in te zetten. Want, elk mens heeft voldoende creativiteit en kracht in zich om initiatiefrijk zaken te ondernemen in gezin, maatschappij en/of markt.

Deelnemers trainen tot ondernemer in markt en maatschappij vanuit hun talent
We trainen per groep van 10 deelnemers  in het zelfstandig realiseren van hun initiatief om echte impact op hun buurt, wijk of stad te realiseren, op weg naar economische zelfstandigheid.
Na afloop van de training hebben de deelnemers in hun (ondernemers)plan geschreven.