Project

Impact Empowerment

Het project Impact Empowerment Workshops is erop gericht vrouwen onafhankelijk en zelfredzaam te maken.

Elke vrouw, ongeacht de situatie waarin ze verkeert, heeft voldoende skills en potentie om op eigen kracht haar situatie te verbeteren. “De kleur is aanwezig, maar nog niet altijd zichtbaar.” Wij hebben zelf ervaren en gezien, dat wanneer vrouwen gaan geloven in zichzelf ze zelf de sleutel in handen hebben om in hun kracht te worden vrijgezet.

 

Je kunt het programmaboekje binnenkort downloaden.