Bouwen aan groeikracht

De Stichting Colours of Impact is inmiddels 7 jaar actief in kwetsbare wijken van Den Haag en Rotterdam. En we kunnen met recht zeggen dat we met onze activiteiten midden in de samenleving staan en een rijk netwerk van partners hebben ontwikkeld. 

Leefbare steden

Want we geloven in  bouwen aan groeikracht. We zien uit ervaring dat door een mensgerichte aanpak, die uitgaat van waarden en talenten, dat mensen tot bloei komen. Niet door ze te dwingen iets te doen, maar condities te scheppen dat ze kunnen groeien. En dan blijkt de groeikracht van mensen enorm te zijn. Niet voor niets stappen 80% van onze deelnemers naar afloop succesvol in een baan of gaan ondernemen in markt of maatschappij. Naast onze stichting zijn er talloze succesvolle initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen die de groeikracht van hun wijk vergroten. En die mogen wat ons betreft veel meer centraal staan in de moderne wijkaanpak.
 

 We zijn trots op onze twee eerste publicaties die we als Stichting Colours of Impact dit jaar hebben ontwikkeld met onze wijkpartners

Verkennend essay , op basis van een interview-ronde langs 20 partners in de wijk.

Concluderend essay “Leefbare steden” conclusies uit vier werkateliers in Den Haag en Rotterdam.

 

 

Energie in de wijk

We starten in 2022 met de nieuwe training: Energie in de wijk. Dit is een aanvulling op ons programma Financieel Fit aan de slag met je Talent!

Jouw wijk gebruikt veel energie. Dat kan minder en schoner! Alle huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar duurzame energie (energietransitie).

Dankzij minder gebruik en schone en duurzame energie hebben we straks een gezonde en veilige leefomgeving, beter geïsoleerde en comfortabelere huizen en een beter klimaat.

In de training leer je hoe je als wijkbewoner de energietransitie voor jou haalbaar en betaalbaar kunt maken:

    • Je weet van de mogelijkheden om energie te besparen
    • je weet welke instanties hierbij kunnen helpen en weet deze ook te vinden
    • je gaat samen met een energiecoach aan de slag om de energierekening naar beneden te krijgen.
    • je leert hoe je samen met andere wijkbewoners het energiegebruik van de wijk kunt verminderen