Projecten

De training is een combinatie van onderwijs in financiën, empowerment en Life coaching.

De deelnemers worden uitgedaagd om én met hun financiën aan de slag te gaan en te werken aan hun toekomst. Ze leren kiezen vanuit hun hart, vinden zo hun plek in de wereld en zet je stappen naar economische en sociale zelfstandigheid.

 

 

 

Tijdens deze training leren de deelnemers waar ze grip op hebben, invloed op kunnen uitoefenen en keuzes in kunnen maken in de huidige situatie van de stijgende/ hoge energiekosten.

Ze krijgen inzicht in hun gedrag ten aanzien van energie en hoe deze aangepast kan worden om beter grip op de kosten te krijgen. Een heel belangrijk aspect zeker met het oog op het hedendaags energiearmoede problematiek.

Hiernaast vraagt ook de energietransitie om begrip en gedragsverandering van de mensen. Hoe kun je minder en schonere energie gebruiken. Met handvatten, tips en tools gaan we tijdens deze training hiermee aan de slag.

 

 

Op zaterdag 1 juli Family Day Mariahoeve: Een dag voor en door de wijk. Buitenspelen, workshops en een infomarkt.

Het thema dit jaar: Kansen voor iedereen!

Tijdens de Family Day maak je op een ongedwongen manier kennis met je buren, organisaties en stichtingen in jouw wijk die je vooruit willen helpen.

Locatie: wijkpark De Horst, Onixhorst 1

Zien we je daar?

Financiële fitheid en sociale redzaamheid van jongeren verbeteren en zo armoede, schulden en geldstress verminderen.

Wil jij ook grip op je financiën?
Leer op een leuke en effectieve manier hoe je inzicht en grip krijgt op jouw financiële situatie!

 

Tijd: 13.00 – 14.30 uur

Data overige workshops: 5 en 12 oktober

Adres: Bij Betje, Westhovenplein 72, 2532 BC Den Haag

Aanmelden: mail: bijbetje@gmail.com, tel: 06 55583572 of loop even binnen.